Verwijzers

Bekkenfysiotherapeuten hebben eerst de basisopleiding fysiotherapie voltooid. Daarna zijn zij vanuit de huidige post-HBO-opleiding Bekkenfysiotherapie diagnostisch en therapeutisch breed opgeleid op het gebied van bekkenbodemfunctie, bekkenbodemfunctiestoornissen en bekkenpijn. Zij zijn geschoold op het gebied van het urogenitaal systeem, het gastro-intestinaal systeem en op het gebied van seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem. Ook klachten gerelateerd aan zwangerschap horen tot het domein van de bekkenfysiotherapeut.

Huisartsen en medisch specialisten worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met klachten in het bekkengebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie een van de behandelmogelijkheden. Bekkenfysiotherapie vormt bij problematiek in het gebied van bekken en lage rug, onderbuik en bekkenbodem een laagdrempelige voorziening en kan een belangrijke rol spelen bij het behandelen van deze klachten.

Indicaties voor bekkenfysiotherapie

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress-incontinentie);
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten(urge-incontinentie);
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem;
  • pre- en post operatief bij chirurgische interventies in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties);
  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling;
  • ook gezonde zwangeren vormen een indicatie; bij deze doelgroep is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties;
  • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

Verwijzing voor consult of behandeling

Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiotherapie worden verwezen door huisartsen, medisch specialisten (met name urologen, gynaecologen, gastro-enterologen, colorectaal chirurgen, proctologen), psychologen/seksuologen of op voorstel van verloskundigen. Om te bepalen of er een indicatie is voor bekkenfysiotherapeutische behandeling, kan een verwijzer gebruik maken van het fysiotherapeutisch consult. In dat geval wordt de patiënt doorverwezen met een vraagstelling voor een consult. De bekkenfysiotherapeut zal na anamnese en onderzoek schriftelijk verslag doen over de bevindingen van de patiënt, een analyse van bekkenbodemfunctie en een advies over de mogelijke behandelstrategieën. De beslissing over het verdere beleid ligt bij de verwijzer.