Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven per prestatie zijn:

Prestatie fysiotherapieTarief
Screening, intake en onderzoek€ 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 57,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 58,00
Niet nagekomen afspraak€ 50,00
Eenvoudige korte rapporten (per rapport)€ 47,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten (per rapport)€ 107,00
Postpartum consult€ 116,00