Introductie

Graag wil ik me even kort aan u voorstellen.

Mijn naam is Suzanne van der Schoot – Schelhaas en samen met Martijn trotse moeder van twee kinderen, Lars en Nienke. In 2003 heb ik de opleiding fysiotherapie afgerond en ben 2005 gestart met de opleiding Bekkenfysiotherapie. Deze heb ik in 2008 afgesloten. Na het volgen van diverse cursussen op gebied van o.a. bekkenpijn, urineverlies, darmklachten en dyspareunie heb ik in het voorjaar van 2014 echografie afgerond. In 2017 heb ik de 2-jarige masteropleiding Bekkenfysiotherapie succesvol afgesloten.

Ik ben geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Geregistreerd houdt in dat ik in het kwaliteitsregister van het NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- Postpartum gezondheidszorg) ben opgenomen. Om hierin opgenomen te worden, dient men aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Hierdoor mogen zowel verwijzers als cliënten/patiënten kwalitatief hoge zorg verwachten.

Ik werk drie dagen per week in Etten Leur. Op dinsdag kunt u tussen 8:00 en 17:00 terecht, op donderdag van 09:00 tot 17:30 en op vrijdag tussen 10:00 en 14:00. Op maandagochtend werk ik tussen 8.00 en 12.30 in Zevenbergen. Onder de kopjes Contact en Route vindt u adresgegevens, telefoonnummer en een routebeschrijving naar de praktijk.