Rectale oefenballon

Onderzoek met de rectale oefenballon

Het onderzoek met een rectale oefenballon wordt met name uitgevoerd bij mensen met ontlastingsproblemen zoals obstipatie of ongewild verlies van ontlasting. Het niet goed kunnen voelen van de inhoud en vulling van de endeldarm kan 1 van de redenen zijn van u problemen betreffende de ontlasting.

Bij dit onderzoek wordt een kleine ballon in de endeldarm gebracht. Deze ballon is verbonden met een spuit. Via deze spuit wordt langzaam lucht in de ballon geblazen. Hiermee wordt de vulling van de endeldarm nagebootst. Ondertussen mag u aangeven wat u voelt. Met dit onderzoek krijgt de bekkenfysiotherapeut informatie over de gevoeligheid van de endeldarm (wanneer voelt u voor het eerst de vulling, wanneer zou u naar het toilet gaan) en de capaciteit van de endeldarm ( met hoeveel lucht kan de ballon gevuld worden voor u deze verliest of heftige drang voelt).

Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd in zijlig. Net als de myofeedback kan de rectale oefenballon ook voor de therapie gebruikt worden.

Het onderzoek dient pijnloos te verlopen. Indien u pijn voelt of het mogelijk vervelend vindt, kunt u het onderzoek ieder moment laten stoppen. De bekkenfysiotherapeut verteld u gedurende het hele onderzoek wat hij doet en wat er gebeurt. Na afloop van het onderzoek wordt met u besproken wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. Zou u voor het onderzoek een badlaken en handdoek willen meenemen?

20130822_133952