Onderzoek

Wanneer iemand zich aanmeldt bestaat de eerste zitting uit een vraaggesprek, waarbij de therapeut vaststelt of zij u klacht of hulpvraag kan behandelen. Naar aanleiding van het gesprek zal de therapeut uitleg geven over u klachten, het bekken en de bekkenbodem. U krijgt uitleg welke mogelijkheden er zijn binnen het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling..

Als u ermee instemt volgt een lichamelijk onderzoek. De bekkenfysiotherapeut kijkt naar uw houding, hoe uw ruggengraat en bekken beweegt, hoe u ademt, hoe de ledematen bewegen, wat de kracht is van diverse spieren rondom het bekken en hoe uw bekkenbodem functioneert. Daarbij kan echografie ingezet worden. Bij dit onderzoek draagt u bij voorkeur ondergoed of een sportbroekje. Afhankelijk van de klacht, kan het belangrijk zijn om de functie van de bekkenbodemspieren te onderzoeken.