Ontspanningsoefeningen

Op internet zijn diverse ontspanningsoefeningen te vinden, bijvoorbeeld hier:

Langer afwachten bij vermoeden urineweginfectie

door Adri van Beelen, Mednet, 30 mei 2013
De NHG heeft de derde herziening van de standaard Urineweginfecties uitgebracht. In deze herziening wordt aangeraden om gezonde niet-zwangere vrouwen de mogelijkheid van een afwachtend beleid voor te leggen. Dit om onnodig gebruik van medicatie te voorkomen.

http://www.mednet.nl/nieuws/id7099-langer-afwachten-bij-vermoeden-urineweginfectie.html

Prof. Mark Vierhout kritiseert Radar in afscheidscollege : het werd, het was, het wordt

Medicalfacts, 26 juni 2013
Bekkenbodemproblematiek is een groeiend probleem voor de oudere vrouwelijke populatie wat zich onder andere uit in een forse stijging van het aantal uitgevoerde operaties voor verzakking. Deze is in Nederland in de laatste decennia van 8.000 naar 14.000 gestegen. De urogynaecologie heeft een grote vlucht genomen en is inmiddels een officieel erkend subspecialisme geworden. Nederland behoort op dit gebied tot de toonaangevende landen in de wereld.

http://www.medicalfacts.nl/2013/06/26/prof-mark-vierhout-kritiseert-radar-in-afscheidscollege/

 

Oestrogeen helpt bij urineweginfectie na overgang

Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat door vrouwen te behandelen met oestrogeen de blaas kan worden versterkt en een terugkerende urineweginfectie voorkomen. Het volledige artikel kun je hier lezen.

Nieuwe website

Mijn vernieuwde website staat online, de inhoud is weer helemaal up-to-date en voorzien van de nieuwste ontwikkelingen: integratie social media en verbeterde weergave op mobiele apparaten. Indien u spelfouten, taalfouten of inhoudelijke fouten ontdekt? Graag zie ik dan een berichtje tegemoet. 

Bekkenfysiotherapie is een effectieve en de eerst aangewezen behandeling bij urineincontinentie

Urine-incontinentie is een aandoening die voorkomt bij meer dan de helft van de thuiswonende vrouwen van 45 jaar en ouder. Dit leidt vrijwel altijd tot een afname in de kwaliteit van leven. In 2006 heeft het CVZ (College voor zorgverzekeringen) het rapport ‘Attentie voor incontinentie’ uitgebracht. In dit rapport wordt aanbevolen om bekkenfysiotherapie in het basispakket op te nemen, opdat dit een effectieve en de eerst aangewezen behandeling is bij urine-incontinentie.

Lees verder

Herziene standaard urine-incontinentie

Een kwart tot ruim de helft van de volwassen vrouwen en minder dan tien procent van de volwassen mannen heeft last van ongewilde urine-incontinentie. Een groot verschil met de vorige standaard is dat oestrogenen en flavoxaat niet langer een plaats hebben in de herziene NHG-Standaard “Incontinentie voor urine”. Bekkenbodemoefeningen zijn de beste remedie bij stressincontinentie, al dan niet in combinatie met een pessarium, verwijzing naar een gespecialiseerde fysiotherapeut is gewenst.
Blaastraining kan vruchten afwerpen bij urge-incontinentie, waarbij het doel is het vergroten van de capaciteit van de blaas. Ondanks geringe wetenschappelijke onderbouwing, laat de praktijk positieve resultaten zien. Pas bij onvoldoende effect wordt een anticholinergicum aanbevolen.

Huisartsvandaag – september 2006

Incontinentie op vierde plaats van alle taboes

Veertig procent van de ondervraagden gaf aan dat masturbatie zijn of haar grootste persoonlijke taboe is. Op de tweede plaats komen erectieproblemen.Geslachtsziektes staan op de derde plaats, gevolgd door incontinentie en seks op de vierde plaats. Deze uikomsten blijken een onderzoek door het farmaceutische bedrijf Pfizer. Ter ere van het vijfjarig bestaan van de potentiepil Viagra liet het bedrijf het onderzoek uitvoeren. Dit werd gedaan door TNS NIPO. De onderzoekers hebben voor de enquête 1120 mensen ondervraagd.

Jongerenweb – oktober 2006