Herziene standaard urine-incontinentie

Een kwart tot ruim de helft van de volwassen vrouwen en minder dan tien procent van de volwassen mannen heeft last van ongewilde urine-incontinentie. Een groot verschil met de vorige standaard is dat oestrogenen en flavoxaat niet langer een plaats hebben in de herziene NHG-Standaard “Incontinentie voor urine”. Bekkenbodemoefeningen zijn de beste remedie bij stressincontinentie, al dan niet in combinatie met een pessarium, verwijzing naar een gespecialiseerde fysiotherapeut is gewenst.
Blaastraining kan vruchten afwerpen bij urge-incontinentie, waarbij het doel is het vergroten van de capaciteit van de blaas. Ondanks geringe wetenschappelijke onderbouwing, laat de praktijk positieve resultaten zien. Pas bij onvoldoende effect wordt een anticholinergicum aanbevolen.

Huisartsvandaag – september 2006