Voor jonge moeders

Het Postpartum Consult

Vrouwen in de periode tussen 6 weken en 9 maanden na de bevalling kunnen zich aanmelden voor het postpartum consult. Door de vragenlijst in te vullen op www.bekkenbodemcheck.nl, kun je ontdekken of je klachten ervaart of een verhoogd risico hebt om ze te ontwikkelen.

Op basis van je ingevulde antwoorden ontvang je advies dat specifiek op jou is afgestemd. Als er bijvoorbeeld geen risicofactoren zijn, val je in de groene groep en krijg je een link naar oefeningen en adviezen op de website van de NVFB. Als je in de rode groep valt, wordt geadviseerd contact op te nemen met een bekkenfysiotherapeut voor een consult.