Over mij


Welkom! Mijn naam is Suzanne Schelhaas en samen met Martijn trotse ouder van 2 kinderen. Ik werk als bekkenfysiotherapeut in Roosendaal en ben tevens docent aan de masteropleiding voor bekkenfysiotherapie.

Na de opleiding Fysiotherapie specialiseerde ik me in 2008 tot bekkenfysiotherapeut. Naast diverse cursussen, waaronder echografie in 2014, voltooide ik in 2017 de tweejarige masteropleiding Bekkenfysiotherapie. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethodes, volg ik jaarlijks het NVFB-congres en neem ik deel aan bijscholingen. Daarnaast heb ik maandelijks intervisie bijeenkomsten met vakgenoten.

Het geeft me voldoening om samen met cliënten te werken aan het verminderen van klachten. Echografie en myofeedback zie ik als waardevolle hulpmiddelen. Ik vind het belangrijk dat patiënten zich begrepen en gehoord voelen, en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.

Als geregistreerd bekkenfysiotherapeut sta ik in het kwaliteitsregister van het NVFB, wat staat voor hoogwaardige zorg volgens strenge kwaliteitseisen. Deze registratie vereist naleving van hoge kwaliteitseisen, waardoor zowel verwijzers als cliënten/patiënten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.