Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak vindt een vraaggesprek plaats waarin de therapeut beoordeelt of zij uw klacht of hulpvraag kan behandelen. Na het gesprek geeft de therapeut uitleg over uw klachten, het bekken en de bekkenbodem. U krijgt informatie over de mogelijkheden van het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling.

Als u akkoord gaat, volgt een lichamelijk onderzoek. De bekkenfysiotherapeut observeert uw houding, de bewegingen van uw ruggengraat en bekken, uw ademhaling, de bewegingen van uw ledematen, de kracht van diverse spieren rondom het bekken, en de functie van uw bekkenbodem. Echografie kan hierbij worden gebruikt. Tijdens dit onderzoek draagt u bij voorkeur ondergoed of een sportbroekje. Afhankelijk van de klacht kan het nodig zijn om de functie van de bekkenbodemspieren nader te onderzoeken.