Myofeedback

Oefentherapie met behulp van myofeedback

Als uit het onderzoek blijkt dat de klachten worden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de bekkenbodemspieren, zal de bekkenfysiotherapeut een persoonlijk trainingsschema maken. Deze oefeningen worden in de fysioholland app gezet, zodat u dit thuis rustig kunt inzien. Voor veel mensen werkt het erg stimulerend om tijdens de behandeling de activiteit van de bekkenbodemspieren via het scherm te kunnen volgen. Zo krijgt u feedback hoe u de oefeningen moet uitvoeren en kunnen de oefeningen zo nodig worden aangepast.

MAPLe in de praktijk » Novuqare

20130827_112515