Ontspanningsoefeningen

Op internet zijn diverse ontspanningsoefeningen te vinden, bijvoorbeeld hier:

Zithouding op kantoor is belangrijk

Hieronder een filmpje over het belang van de zithouding op kantoor:

Langer afwachten bij vermoeden urineweginfectie

door Adri van Beelen, Mednet, 30 mei 2013
De NHG heeft de derde herziening van de standaard Urineweginfecties uitgebracht. In deze herziening wordt aangeraden om gezonde niet-zwangere vrouwen de mogelijkheid van een afwachtend beleid voor te leggen. Dit om onnodig gebruik van medicatie te voorkomen.

http://www.mednet.nl/nieuws/id7099-langer-afwachten-bij-vermoeden-urineweginfectie.html

Prof. Mark Vierhout kritiseert Radar in afscheidscollege : het werd, het was, het wordt

Medicalfacts, 26 juni 2013
Bekkenbodemproblematiek is een groeiend probleem voor de oudere vrouwelijke populatie wat zich onder andere uit in een forse stijging van het aantal uitgevoerde operaties voor verzakking. Deze is in Nederland in de laatste decennia van 8.000 naar 14.000 gestegen. De urogynaecologie heeft een grote vlucht genomen en is inmiddels een officieel erkend subspecialisme geworden. Nederland behoort op dit gebied tot de toonaangevende landen in de wereld.

http://www.medicalfacts.nl/2013/06/26/prof-mark-vierhout-kritiseert-radar-in-afscheidscollege/

 

Oestrogeen helpt bij urineweginfectie na overgang

Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat door vrouwen te behandelen met oestrogeen de blaas kan worden versterkt en een terugkerende urineweginfectie voorkomen. Het volledige artikel kun je hier lezen.

Nieuwe website

Mijn vernieuwde website staat online, de inhoud is weer helemaal up-to-date en voorzien van de nieuwste ontwikkelingen: integratie social media en verbeterde weergave op mobiele apparaten. Indien u spelfouten, taalfouten of inhoudelijke fouten ontdekt? Graag zie ik dan een berichtje tegemoet. 

Bekkenbodem 3D anatomie

Hieronder staan in twee delen een uitgebreide video over de anatomie van de bekkenbodem.

Bekkenfysiotherapie is een effectieve en de eerst aangewezen behandeling bij urineincontinentie

Urine-incontinentie is een aandoening die voorkomt bij meer dan de helft van de thuiswonende vrouwen van 45 jaar en ouder. Dit leidt vrijwel altijd tot een afname in de kwaliteit van leven. In 2006 heeft het CVZ (College voor zorgverzekeringen) het rapport ‘Attentie voor incontinentie’ uitgebracht. In dit rapport wordt aanbevolen om bekkenfysiotherapie in het basispakket op te nemen, opdat dit een effectieve en de eerst aangewezen behandeling is bij urine-incontinentie.

Lees verder

Herziene standaard urine-incontinentie

Een kwart tot ruim de helft van de volwassen vrouwen en minder dan tien procent van de volwassen mannen heeft last van ongewilde urine-incontinentie. Een groot verschil met de vorige standaard is dat oestrogenen en flavoxaat niet langer een plaats hebben in de herziene NHG-Standaard “Incontinentie voor urine”. Bekkenbodemoefeningen zijn de beste remedie bij stressincontinentie, al dan niet in combinatie met een pessarium, verwijzing naar een gespecialiseerde fysiotherapeut is gewenst.
Blaastraining kan vruchten afwerpen bij urge-incontinentie, waarbij het doel is het vergroten van de capaciteit van de blaas. Ondanks geringe wetenschappelijke onderbouwing, laat de praktijk positieve resultaten zien. Pas bij onvoldoende effect wordt een anticholinergicum aanbevolen.

Huisartsvandaag – september 2006